Sociale vaardigheid/Weerbaarheidstraining 

Slaagt uw kind hier niet in, dan loopt het een verhoogd risico om later ernstige psychosociale problemen te krijgen. Door negatieve ervaringen bouwt uw kind een minder positief beeld van zichzelf op. Ook loopt uw kind kans door concentratie- en aandachtsproblemen leermoeilijkheden te ontwikkelen.  Het kan zijn dat uw kind in de omgang met leeftijdgenoten angstig en verlegen is of over zich heen laat lopen. Misschien is uw kind juist heel ongeremd en brengt het zichzelf daardoor regelmatig in moeilijkheden. De school vormt bij uitstek de plaats waar kinderen in de omgang met leeftijdgenoten en volwassenen hun sociale gedrag kunnen ontwikkelen.
Sociale vaardigheid ‘Geluk zit in het leren leren!’
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links
Bekijk daarvoor eens dit informatieve filmpje om een indruk te krijgen wat er o.a. gedaan kan worden om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen. Voor kinderen die dit niet op eigen kracht kunnen leren is mijn sociale vaardigheid/weerbaarheidstraining bedoeld. Het doel van deze op maat gesneden training is om uw kind die sociale vaardigheden en inzichten te leren die het in staat stelt op een plezierige, bevredigende en ontspannen manier contacten aan te gaan en te onderhouden met leeftijdgenoten en volwassenen. Herkent u uw kind in de omschrijving en maakt u zich zorgen? Aarzel dan niet, maar neem contact op met mij. Terug...