CITO toets training groep 7 en 8 

Groep 7 is voor uw kind een belangrijk schooljaar. In deze groep wordt er hard gewerkt om goed voorbereid aan het laatste en beslissende jaar van de basisschool te beginnen. Om op individueel niveau te toetsen welke onderdelen beheerst worden door uw kind wordt de basisschool geholpen door de CITO- Entreetoets. De behaalde resultaten geven duidelijk aan welke onderdelen nog eigen gemaakt moeten worden door uw kind, voordat het alle onderdelen succesvol kan invullen. De Entreetoets is als het ware een voorspeller van de uitslag voor de CITO-toets van groep 8. Het geeft een indicatie richting het voortgezet onderwijs.

!’

CITO-training ‘Geluk zit in het leren leren
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links
Ook voor groep 8 is de CITO een zeer bepalende toets in de schoolloopbaan van uw kind. Door een aantal vaardigheden aan te leren, kan uw kind beter en anders omgaan met de moeilijkheden die het tijdens het maken van deze toets ervaart. Deze training is daarom bedoeld voor kinderen die een zwakke werkhouding hebben of waarbij de stress voor de Citotoets zich zodanig opbouwt dat ze niet optimaal kunnen presteren. Deze training is met name gericht op: Werkhouding: uw kind leert zich goed te concentreren, een goed overzicht van de opdracht te krijgen en een goede aanpak bij de opdracht te kiezen. Stress en faalangst: ik kan, indien nodig, uw kind leren zich te ontspannen en positief te denken, op momenten dat er zich teveel stress opbouwt. Soorten vragen: ik behandel specifiek de vraagstelling die Cito gebruikt. Ik leg daarbij de nadruk op het goed en rustig lezen, antwoorden elimineren, niet teveel twijfelen, etc. Vakinhoudelijk: aan de orde komen: begrijpend lezen, spelling, werkwoord spelling, ontleden, rekenen en studievaardigheden. In de afgelopen 8 jaar heeft uw kind veel geleerd. Veel onderdelen zullen goed beheerst worden, anderen zijn mogelijk weggezakt. Aan deze weggezakte onderdelen besteed ik tijdens de training veel aandacht. Bekijk ook eens dit informatieve filmpje. Terug...