Inleidend

RT of Remedial Teaching betekent letterlijk vertaald “Herstellend Leren”. Als remedial teacher ben ik in staat om uw kind technieken, manieren en lessen aan te bieden bij o.a. taal, spelling, lezen, rekenen, vreemde talen, wiskunde, etc., en/of op andere (meer specifieke of sociaal-emotionele) onderdelen die uw kind nodig heeft om weer op het goede spoor te komen en de vaak zo gewenste aansluiting te vinden bij de groep.

Verder

Met mijn op maat gesneden individuele begeleiding en ondersteuning voorkom ik faalangst en geef ik uw kind het plezier om naar school te gaan, alsmede het gevoel van competent zijn terug. In sommige gevallen is deze extra ondersteuning nodig omdat de strategie die op school gebruikt wordt niet bij uw kind past en/of niet het gewenste resultaat oplevert. Door aan te sluiten bij de sterke kanten of om de zwakkere kanten van uw kind te versterken, kan ik veel bereiken met RT. Maatwerk vind ik hierbij van groot belang.
Remedial Teaching Wat is dat precies?
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links
Uit ervaring is gebleken dat visualiseren van essentieel belang is bij het leren, daarom maak ik veel gebruik van concreet, aantrekkelijk en uitdagend spelmateriaal, zoals bordspellen, kwartetten, tel- en bouwmateriaal, spellingsblokjes, letterbakken, etc. Daarnaast kies ik ook regelmatig voor digitale spellen/oefeningen en de op scholen veel gebruikte methodes voor extra ondersteuning, zoals Maatwerk en Zelfstandig Spellen. Tijdens mijn begeleiding pas ik de lessen natuurlijk zoveel mogelijk aan, aan wat de leerling laat zien en horen = maatwerk. Er is ook een ondersteunende vereniging voor ouders van kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen/-problemen, namelijk Stichting Balans.