Ondersteuning Wat kan ik u en uw kind bieden
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links

Sociale vaardigheid/weerbaarheidstraining

In de omgang met anderen leert uw kind van jongs af aan een groot aantal sociale vaardigheden. De door uw kind gewenste vriendschappen en aansluiten bij leeftijdgenoten is dan ook van groot belang. Het vinden van deze aansluiting vereist van uw kind sociale vaardigheden en sociaal inzicht. Slaagt uw kind hier niet in, dan loopt het een verhoogd risico om later ernstige psychosociale problemen te krijgen. Door negatieve ervaringen bouwt uw kind een minder positief beeld van zichzelf op. Meer...

Aandacht- en werkhoudingproblemen

Kinderen met problemen op het gebied van werkhouding, aandacht en concentratie kunnen o.a. de volgende kenmerken laten zien: een negatieve/passieve werkhouding, te weinig motivatie, een laag werktempo, chaotisch werken zonder structuur, slecht zelfstandig kunnen werken, moeite met concentreren, snel wegdromen en moeite hebben met onthouden van essentiële informatie. Meer...

Entreetoets groep 7 en Cito eindtoets groep 8

De resultaten van de entreetoets van groep 7 en de Cito eindtoets van groep 8 worden door veel scholen helaas gebruikt als toelatingseis. Hierdoor hangt er aan deze Cito toetsen veel spanning en stress voor de kinderen en hun ouders. Dit resulteert vaak in getekende scores. Door de spanning kan het kind immers niet zo presteren als hij/zij normaal zou kunnen. Meer...

Studiecoaching

Studiecoaching betekent individuele en intensieve begeleiding tijdens het plannen en maken van het opgegeven huiswerk. Tijdens de sessies zit ik één-op-één met uw kind en bespreek met hem/haar school- en thuiszaken die belangrijk zijn voor de voortgang van de studie. Dat houdt in dat ik met uw kind o.a. bezig ben met plannen, leren leren, zelfvertrouwen en weerbaarheid opbouwen, afspraken leren maken en nakomen, etc. Meer...

Dyslexiebehandeling

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, erg moeizaam, terwijl een leerling wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Meer...

Dyscalculiebehandeling

Dyscalculie (of ernstige rekenstoornis) is een woord dat minder vaak gebruikt wordt dan dyslexie. Dys-calculie is een woord dat je in twee stukken kunt verdelen. Dys betekent “niet” en calculus betekent “rekenmethode”, manier van rekenen. Wanneer een kind last heeft van dyscalculie heeft het (grote) problemen met rekenen. Die problemen duren al lang en lijken maar niet over te gaan, ondanks intensieve begeleiding en ondersteuning vanuit school. Meer...

Faalangstreductietraining (BOF-training = Beter Omgaan

met Faalangst)

Je wordt voor de klas geroepen en je verstijft, kunt geen woord meer uitbrengen. Tijdens een proefwerk lijkt het net of je niets meer weet en de nacht ervoor kun je maar moeilijk in slaap komen. Deze verschijnselen zie je bij leerlingen die last hebben van faalangst. Bij faalangst lukken dingen niet waarmee je anders geen moeite hebt, alleen al omdat je bang bent te mislukken. Meer...