Responsive Image

Welkom bij Luwiloes Remedial Teaching


Heeft uw kind in de afgelopen jaren op school extra moeite moeten doen om lezen, spellen, rekenen of andere vakken onder de knie te krijgen? Is er misschien sprake van dyslexie (ernstige lees- en/of spellingproblemen) of dyscalculie (ernstige rekenproblemen)? Zoekt u ondersteuning voor uw kind op het gebied van aandacht- en werkhouding of bij zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling?

Dan biedt Luwiloes Remedial Teaching deskundig en op maat gesneden individuele ondersteuning en begeleiding voor uw kind in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van: dyslexie, dyscalculie, faalangstreductietraining, SoVa-training, aandacht en werkhouding, citotoetsen en studiecoaching.

Wie ben ik?


Wie ben ik? Na het behalen van mijn PABO-diploma ben ik werkzaam geweest als leerkracht in diverse groepen en op verschillende basisscholen in Veenendaal. Gedurende die tijd heb ik me ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een leerachterstand of leerprobleem. Daarvoor heb ik diverse opleidingen gevolgd, te weten: RT-opleiding aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, de opleiding tot faalangstreductie- en sociale vaardigheid trainer bij Ortho Consult en de opleidingen tot dyscalculie- en dyslexiespecialist aan Fontys Hogescholen. Genoemde opleidingen heb ik afgesloten met een Master-SEN diploma.Als geregistreerd remedial teacher ben ik natuurlijk lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers, de LBRT.

Mijn specialismen gebruik ik met veel plezier in mijn eigen praktijk en tijdens mijn werkzaamheden op een basisschool in Veenendaal. Naast de jarenlange ervaring binnen mijn praktijk en op school met kinderen en hun speciale problemen, heb ik opvoedervaring met onze drie kinderen Anneloes, Luuk en Willemijn. Ter aanvulling: uit een combinatie van deze drie namen is de naam van mijn praktijk ontstaan – LuWiLoes Remedial Teaching Veenendaal.

Remedial Teaching

RT of Remedial Teaching betekent letterlijk vertaald “Herstellend Leren”. Als remedial teacher ben ik in staat om uw kind technieken, manieren en lessen aan te bieden bij o.a. taal, spelling, lezen, rekenen, vreemde talen, wiskunde, etc., en/of op andere (meer specifieke of sociaal-emotionele) onderdelen die uw kind nodig heeft om weer op het goede spoor te komen en de vaak zo gewenste aansluiting te vinden bij de groep.

Met mijn op maat gesneden individuele begeleiding en ondersteuning voorkom ik faalangst en geef ik uw kind het plezier om naar school te gaan, alsmede het gevoel van competent zijn terug. In sommige gevallen is deze extra ondersteuning nodig omdat de strategie die op school gebruikt wordt niet bij uw kind past en/of niet het gewenste resultaat oplevert. Door aan te sluiten bij de sterke kanten of om de zwakkere kanten van uw kind te versterken, kan ik veel bereiken met RT. Maatwerk vind ik hierbij van groot belang.

Uit ervaring is gebleken dat visualiseren van essentieel belang is bij het leren, daarom maak ik veel gebruik van concreet, aantrekkelijk en uitdagend spelmateriaal, zoals bordspellen, kwartetten, tel- en bouwmateriaal, spellingsblokjes, letterbakken, etc.Daarnaast kies ik ook regelmatig voor digitale spellen/oefeningen en de op scholen veel gebruikte methodes voor extra ondersteuning, zoals Maatwerk en Zelfstandig Spellen.Tijdens mijn begeleiding pas ik de lessen natuurlijk zoveel mogelijk aan, aan wat de leerling laat zien en horen = maatwerk.

Er is overigens ook een ondersteunende vereniging voor ouders van kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen/-problemen, namelijk Stichting Balans.

Het is zeker de moeite waard om de site van deze stichting eens te bekijken, omdat er zeer regelmatig interessante artikelen worden geplaatst en er tevens leerzame cursussen worden aangeboden voor zowel ouders, leerlingen en betrokken partijen. Voor meer informatie verwijs ik u dan ook met veel plezier naar de volgende site: Balans Digitaal.

Ondersteuning

Hierbij kan ik uw kind ondersteunen.

Dyslexie

Dyscalculie

SoVa Training

Faalangstreductie

Citotoetsen

Aandacht- en Werkhoudingproblemen

Studiecoaching

Tarieven

De remedial teaching lessen duren, tenzij anders afgesproken, één uur.De lessen vinden plaats in mijn RT-praktijk aan de Bergweg 31 te Veenendaal. De kosten bedragen per les van één uur € 65,— (BTW is niet van toepassing).

Voor de financiering van de begeleiding die aan uw kind geboden wordt, kan soms een beroep worden gedaan op het zogenoemde Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit kan bij de gemeente worden aangevraagd voor kinderen met leerproblemen die veroorzaakt worden door een ontwikkelingsstoornis. Voorbeelden van stoornissen waarbij een PGB kan worden aangevraagd zijn ADD of ADHD, PDD-NOS en andere autisme verwante stoornissen.

Afspraken over dag, tijd, frequentie en duur van de RT-sessies worden tijdens het oriënterende gesprek gemaakt. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Als dit niet gebeurt ben ik genoodzaakt de RT-sessie in rekening te brengen, aangezien deze RT-tijd speciaal voor u en uw kind is gereserveerd. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid, mits op tijd doorgegeven, kan maximaal 1 les per maand op een andere tijd worden ingehaald. In verband met een strakke planning, zal dit vooral kunnen onder schooltijd of op een plek van een andere afzegging.

Contact

U kunt natuurlijk vrijblijvend contact opnemen. Graag nodig ik u uit voor een oriënterend gesprek om te kijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen. Tijdens dit gesprek denken we samen na over de eventuele vervolgstappen en het bijbehorende tijdspad. Voor dit eerste gesprek worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht!

Remedial Teacher Willeke Nolden-van Manen
Bergweg 31
3904 HL Veenendaal
Telefoon: 0318-501134 of 06-12722281
E-mail: willeke@luwiloes.nl